Scott Reinhard将现代绘图技术与历史地图融合

 

Scott Reinhard将现代绘图技术与历史地图融合,创造出一种看似立体的古代地图。他从美国地质调查局(United States Geological Survey)获取高程信息数据,并与原始地图精准对位。新与旧的对比让这种三维的古代地图看上去很漂亮。

关注Scott Reinhard的Instagram:https://www.instagram.com/scottmreinhard/

 

 

 

 

 

 

转载须注明: 内容转载自:菠菜导航

本文链接地址: Scott Reinhard将现代绘图技术与历史地图融合

2 Comments - Write a Comment

Post Comment